تشریفات گمرکی و ترخیص

تشریفات گمرکی و ترخیص : شرکت هیرا با دارا بودن نیروهای کارآزموده و با تجربه و مستقر در پایانه هوشمند بار فرودگاه امام خمینی و دایره فریت؛ کلیه امور گمرکی و تشریفات اخذ جواز را انجام میدهد.

توجه داشته باشید برای انجام تشریفات گمرکی جهت فریت بار مسافری حضور شخص مسافر و یا اقوام درجه یک الزامی میباشد.
ولی در شرکت هیرا این امکان وجود دارد که کلیه امور گمرکی بدون حضور مسافر انجام پذیرد.

تشریفات گمرکی و ترخیص
لطفا نظر بدهید
[تعداد: ۲    میانگین: ۵/۵]